Tečajnica

Ukrep Banke Slovenije zasleduje osnovno logiko osebnih financ

Gostitelja Tečajnice sta Marja Milič in Rok Kužel, prvi gost pa Blaž Hribar, član uprave Pokojninske družbe A

Varčevanje
foto: stevepb / pixabay

Tečajnica se v prvi oddaji druge sezone sprašuje o smiselnosti aktualnega ukrepa Banke Slovenije, ki zaostruje pogoje za pridobivanje posojil. To je povzročilo precejšnje razburjenje v javnosti, pa tudi delu politike. A številni svetovalci za osebne finance, tudi gost Tečajnice Blaž Hribar, član uprave Pokojninske družbe A, menijo, da ukrep zasleduje osnovno logiko osebnih financ. Raziskave kažejo, da so starejši finančno odgovornejši.

“Hkrati z življenjskim ciklom se naše premoženje povečuje in povsem logično je, da se s starostjo povečuje naša skrb za premoženje.”

Tokratna epizoda pa pozornost namenja zlasti vprašanju, koliko denarja na mesec naj bi posameznik s povprečno plačo namenil varčevanju za dodatno pokojnino. Malo znano je, da se pri individualnem varčevanju za pokojnino vsa vplačila do višine 5,84 odstotka bruto plače upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove.

“Treba se je pripraviti na življenje, kriza pride in gre. Varčevanje je potrebno že samo zaradi občutka finančne varnosti.” – Marja Milič