Botrstvo

Devet let Botrstva: razslojevanje v šolah bo imelo dolgoročne posledice

9 let, več kot 9000 otrok, več kot 14,5 milijonov zbranih sredstev, stalen nadzor, tudi zunanje revizije

Botrstvo naslovnica 16:9
foto: Botrstvo

Polnih devet let je, kar je pri ZPM Ljubljana Moste Polje zaživel projekt Botrstvo v Sloveniji. Njegov namen je bil pomagati otrokom pri razvoju njihovih talentov, kakovostnejšem preživljanju prostega časa ali omogočiti udeležbo na plačljivih obšolskih dejavnosti.

A zgodbe otrok, opisane v prošnjah za Botrstvo, so pokazale, da gre pri marsikom za golo preživetje. Strašanske stiske družin so projekt, namenjen zgolj zagotavljanju manjše finančni pomoči, v devetih letih delovanja razširile v mrežo akcij, paleto različnih vrst pomoči, v številne pozive k sistemskim spremembam. Hkrati pa kljub prepočasnim sistemskim spremembam počasi le raste zavedanje družbe, kakšne dolgoročne posledice prinaša dejstvo, da kljub izjemni gospodarski rasti vsaj 45.000 otrok živi v revščini.

In prav opozarjanje na razslojevanje, na posledice revščine in neenakosti otrok, ponujanje rešitev za sistemske spremembe in pomoč otrokom, ki jo potrebujejo, bodo stalnica projekta tudi v tem, jubilejnem 10 letu njegovega obstoja.

Projekt, ki vsak mesec poskrbi, da nakazilo botra prispe do 5250 otrok, ki ravna z najbolj intimnimi in občutljivimi podatki družin, ki skrbi za strokovno pravno, psihološko, socialno in drugo pomoč, za varnost otrok na letovanjih, za stike s CSD, stanovanjskimi skladi in za konkretno pravno pomoč, ne more več temeljiti na prostovoljcih, pač pa potrebuje profesionalce, ki se nenehno strokovno izobražujejo. In prinaša neizbežne obratovalne, poštne, potne in druge stroške, sploh ker so sodelavci nenehno na terenu in preverjajo tudi stanje družin.

“Profesionalizacija in stalna ekipa so zato nujnost, kljub temu je strošek delovanja projekta izjemno nizek, le nekaj čez 7% celotnega priliva.” – prva nadzornica Milena Štular

Ob rastočem nezaupanju v humanitarne organizacije pa je zelo pomembno tudi dejstvo, da ima Botrstvo v Sloveniji nenehen notranji nadzor nadzornega odbora. Hkrati pa ima ta projekt kot tudi celotno delovanje ZPM Ljubljana Moste Polje, ki ga vodi, tudi redne zunanje revizije. In tudi zadnje poročilo zunanjega revizorja je “brez pridržkov”, kar pomeni, da so sredstva do zadnjega centa porabljena namensko.

Vpogled v zapisnike nadzornega odbora.

Hvala vsem, ki ste bili ali ste njegov del in ki kakor koli pomagate ljudem v stiski!