Vroči mikrofon

Ključna ni količina napisanih nalog, ampak razumevanje in utrjevanje znanja

Alenka Knez je inženirka strojništva in upokojena učiteljica, ki na portalu SOS šola pomaga otrokom prvega triletja s težavami pri matematiki

alenka-knez
foto: sos-sola.si

“V devetletki morajo učenci do konca prvega razreda, ko je lahko najmlajši otrok star 5 let in 8 mesecev, že računati do dvajset. Ko zmanjka prstov na rokah, je to za učence silovit problem.”

Alenka Knez je prepričana, da je snovi pri predmetih v osnovni šoli preveč. Še posebno matematike v prvem triletju. “Vsake počitnice so izjemno primerne za pozabljanje učne snovi. Zato bi bilo smotrno, da bi na začetku šolskega leta malo ponovili temeljne in ključne stvari. S ponavljanjem ne izgubimo toliko časa, kot ga pridobimo pozneje, ko so stvari jasne, zato učenec lažje dela.” Razlaga je za otroke preveč abstraktna, ne zajema življenjskih izkušenj, premalo je utrjevanja in premalo ustrezne motivacije, ugotavlja. V takšnem sistemu najbolje delujejo otroci, ki imajo genialen spomin in nekateri so res marsovci. Pogleda, si zapomni, vrne nazaj tisto, kar šolski sistem zahteva, in ima pet. In vsi so zadovoljni.” Na portalu S.O.S. šola, ki ga je ustanovila, pomaga otrokom prvega triletja s težavami pri matematiki, staršem pa svetuje, kako lahko tudi sami naredijo korak v pravo smer.

“Razumevanje nekih dejstev in utrjevanje temeljnega znanja sta ključna, ne pa količina napisanih ali rešenih nalog. Izgubil se je kompas za obseg in globino.”