Jezikanje

Coaching, team building in … drugi neprevedljivi izrazi, ponovitev

Tadej in Uršula sta skupaj z dr. Mojco Žagar Karer raziskovala poimenovalne možnosti v slovenskem jeziku. Kdaj ostane beseda citatna, kdaj jo prevzamemo ali najdemo slovensko ustreznico?