Val 202

Bolj izobraženi, manj plačani, bolj zadovoljni

Letošnji mednarodni dan mladih je posvečen njihovemu izobraževanju. V Sloveniji se formalno izobražuje več kot polovica prebivalcev, starih od 15 do 29 let.

MLADINA
foto: MMC RTV Slovenija

V začetku leta je bilo v Sloveniji 309.000 mladih prebivalcev Slovenije (starih od 15 do 29 let), v formalno izobraževanje jih je vključenih nekaj več kot polovica vseh prebivalcev Slovenije. Potem ko je bil leta 2005 delež terciarno izobraženih ljudi, starih od 30 do 34 let, 24,6-odstoten, je letos terciarno izobraženih ljudi v Sloveniji v tej starostni skupini že skoraj 43-odstoten.

Na področju dela med mladimi na Statističnem uradu ugotavljajo, da je bilo lani delovno aktivnih 161.000 mladih, največ, 104.000, jih je delalo v podjetjih ali organizacijah, sledilo je delo prek študentskega servisa (31.000). Med zaposlenimi mladimi jih je imelo 46 odstotkov delo za določen, 54 pa za nedoločen čas, siceršnji delež med vsemi zaposlenimi za nedoločen čas v Sloveniji pa je  84 odstotkov. Med mladimi je bilo 16.000 brezposelnih, stopnja brezposelnosti je bila za skoraj 4 odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti.

Po začasnih podatkih iz leta 2017 je bila povprečna bruto mesečna plača med mladimi skoraj 1300 evrov, kar je predstavljalo približno tri četrtine celotne bruto plače med vsemi zaposlenimi v Sloveniji. Leta 2008 je bil ta delež večji, in sicer 80 odstotkov. Irena Svetin, SURS

Kljub temu so mladi v Slovenij bolj zadovoljni z življenjem, kot so bili v preteklosti. Po besedah Svetinove so bili lani najbolj zadovoljna starostna skupina med prebivalci Slovenije. Na lestvici od 1 do 10 so zadovoljstvo z življenjem ocenili v povprečju z 8,1. medtem ko je bil leta 2012 ta kazalnik 7,6.