Tečajnica

Življenjsko zavarovanje je temelj posameznikove finančne piramide

Zakaj smo tako "škrti" pri življenjskih zavarovanjih?

Zavarovanje
foto: stevepb / pixabay

Oblikovanje lastne socialne in finančne varnosti je podobno gradnji hiše. Začne se s stabilnimi temelji, na katerih se gradi v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi. Praviloma velja, da brez pomisleka zavarujemo svoja stanovanja in hiše, avtomobile in drugo imetje, na drugi strani pa veliko ljudi, tudi takih, ki so si že ustvarili družino, okleva pri zavarovanju svojega življenja.

“Nihče nima pomislekov pri sklenitvi kaska za osebni avto. Življenjskega zavarovanja pa nima presenetljivo veliko ljudi, tudi takih z družino.” – Andraž Hartman, Zavarovalnica Sava

Življenjsko zavarovanje se običajno sklepa za daljše časovno obdobje, zato si je pred sklenitvijo treba vzeti čas. Pozorni moramo biti na razmerje med vplačano premijo in zavarovalno vsoto, način indeksiranja zavarovalnih premij in zavarovalnih vsot, način pripisovanja donosov oziroma oplemenitenje sredstev.

“Drobni tisk pri zavarovanjih ni drobni tisk. To je del zavarovanja, ki ga je treba natančno prebrati.” – Maja Krumberger, Slovensko zavarovalno združenje

Finančni komentar je prispevala Mateja Šivec, upraviteljica premoženja pri NLB skladih: