Kako doseči družbo, v kateri bosta imela spola popolnoma enake možnosti?

Od številnih spolov prejšnje oddaje tokrat k samo dvema

Miha Šalehar
foto: Stane Jeršič