Poslovne krivulje

10 let Frekvence X

400 oddaj, 1000 gostujočih znanstvenikov in najbolj radiovedna oddaja Vala 202. Frekvenca X slavi 10 let, med 10.00 in 13.00 pripravljamo poseben program: najbolj odmevni gostje, najbolj nenavadne lokacije, rad(i)ovedni kviz, zgodba Zemlje za glas in klavir (Ivan Lotrič in Primož Fleischman), intervju s primatologinjo Jane Goodall, ki je večino življenja posvetila raziskovanju šimpanzov. Gostitelja v prazničnem etru Frekvence X sta Maja Ratej in Matej Praprotnik.