Poslovne krivulje

Mlade moramo za delo navdušiti, preden končajo šolanje

Projekt Prehod mladih ljudi s posebnimi potrebami pripravlja na izzive, ki jih predstavlja trg dela

Prehod mladih
foto: Prehod mladih

V projektu Prehod mladih ljudi s posebnimi potrebami na področje dela pripravljajo že med šolanjem, jim dajejo oporo pri iskanju zaposlitve in dokler se ne ustalijo na delovnem mestu.

“Povezujemo področje šolanja s trgom dela, saj mlade s posebnimi potrebami želimo seznaniti z iskanjem poklica, preden se ti ustalijo doma. Takrat jih je namreč težko prepričati, da bi začeli delati.” – koordinatorica projekta Maja Zovko Stele

Maša Pupaher je 23-letna študentka psihologije, ki živi s slepoto. Projekt Prehod mladih ji je v veliko pomoč.

“S strokovnimi delavci smo sestavili načrt, kaj si želim, kaj bi rada počela, poiskali moja močna in šibka področja. Oblikovali smo tudi življenjepis, kar mi je bilo zelo dragoceno, saj sem spoznala, da sem že kar nekaj dosegla. Veliko smo se tudi pogovarjali o tem, kako naj delodajalcu predstavim svojo omejitev, kdaj, kako in predvsem tako, da bo ustrezalo tudi meni.”

Finančni komentar je tokrat prispeval Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja, vodja upravljanja pri KD Skladih.