Prevod

Naslovi novinarskih člankov

Teorija uči nedvoumnosti, praksa pa se za teorijo ne zmeni

KIOSK TRAFIKA PRODAJA CASOPISOV
foto: Ziga Zivulovic jr./Bobo

Novinarje pri študiju učijo, da morajo biti naslovi člankov informativni, jedrnati in nedvoumni. Teorija je teorija. Praksa pa praksa.

Ker je včasih bistvo sporočila težko razbrati – od oglaševalske, politične propagande do kriptogramov v vsakdanjem govoru -, v Prevodu ugotavljamo, kaj je pesnik želel povedati, in izdajamo tisto, kar je želel zamolčati. Tokrat se lotevamo naslovov.