Avtomobilsko prometne minute – Snežna nevarnost na strehi avtomobila

foto: Stane Jeršič

Neredko pozimi na cesti opazimo avtomobil, ki prevaža na strehi kup snega. To predstavlja veliko nevarnost za druge udeležence. Če pa si predstavljamo neočiščen tovornjak, pa je nevarnost še toliko večja. Pri Murski Soboti so postavili poseben oder, ki omogoča voznikom tovornjakov, da s kamiona očistijo sneg in led. Zapelje nas Nissanov SUV, ki vodi razred križancev k nadaljnji prevladi v avtomobilskem vesolju – občasno lahko tudi že skoraj brez voznika.