Kako fer je slovenski šofer

"Zdelo se nam je, da se ljudje res trudijo. Imeli smo občutek, da je to kolektivna akcija, da se ne ustavijo," je ob akciji spremenjenega načina vožnje z večjo varnostno razdaljo dejala Nataša Kovše

foto: JerzyGorecki/Pixabay

Prometni zastoji so mora večine voznikov po svetu, tudi pri nas. Ena od rešitev za zmanjšanje kolon oziroma potovalnega časa je večja varnostna razdalja. Val 202 je pred dnevi pozival k spremenjenemu načinu vožnje z večjo varnostno razdaljo ter brez sunkovitih zaviranj in pospeševanj, DARS je izvajal primerjalne meritve na dveh odsekih avtocest. Gosta sta bila Andrej Brglez in Nataša Kovše iz Službe za upravljanje in vzdrževanje DARS.

Zahtevana varnostna razdalja med vozili je časovno dve sekundi. V eni minuti neko točko prepelje 30 vozil, to v eni uri pomeni 1800 vozil, če so seveda strnjena. Na dveh pasovih je to 3600 vozil.

“Zbirali smo podatke na 15-minutnih obremenitvah. Delali smo primerjave in zmagovalec je dolenjska smer, v konicah je namreč opazovane odseke v tem času prevozilo tudi do 1180 vozil, kar je izredno dober podatek.” – Nataša Kovše

Zakaj je dolenjska smer dosegla dobre rezultate? “To je edina vpadnica proti Ljubljani, kjer je znižana hitrost določena na 100 km/h zaradi dveh predorov. Razcep Malence ni tisti, ki zavira tok, in na tej avtocesti ni velikega deleža težkih tovornih vozil,” pravi Nataša Kovše.

Andrej Brglez: “Promet je živ organizem in vsi smo del tega pretoka. Japonski strokovnjaki so naredili eksperiment, pri čemer so avtomobile spravili v krog in vsakemu vozniku rekli, naj vozi z isto hitrostjo. En voznik je nekoliko spremenil hitrost in v krogu se je stvar spremenila.”

Nataša Kovše, DARS: “Tisti teden smo opazovali dogajanje na avtocestah bolj intenzivno kot sicer. Zdelo se nam je, da se ljudje res trudijo. Imeli smo občutek, da je to kolektivna akcija, da se ne ustavijo. To je dober občutek, da še nekdo misli nate, ne samo nase.”