Poslovne krivulje

Sklad skladov

Upravlja ga SID banka, prejemnikom bo na voljo 400 milijonov evrov

photo_32945_20101206
foto: TINA KOSEC/BOBO

Sklad skladov, ki ga upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev, njegov cilj pa je spodbujanje gospodarske rasti in razvoja. Dolžnost SID banke je, da poskrbi za pravočasno in učinkovito distribucijo kohezijskih sredstev. V finančni perspektivi 2014 do 2020 bo v Sklad skladov postopoma vplačanih 253 milijonov evrov, ko bodo svoj delež dodali še finančni posredniki (banke, hranilnice, skladi), bo prejemnikom na voljo približno 400 milijonov evrov. Sklad skladov temelji na prepričanju, da so povratna sredstva učinkovitejša od nepovratnih.

“Povratna sredstva imajo več prednosti za vse deležnike, za državo, Evropsko unijo, za končne prejemnike in za finančne posrednike,” je povedal Saša Keleman, direktor oddelka za banke na SID banki.

Kdo so lahko končni prejemniki, komu so ta sredstva namenjena? “Vsem vrstam podjetij, zadrugam, gospodarskim družbam … “  našteva Matej Zalar z oddelka SID banke za naložbe in evropske programe, ki posebej izpostavlja, da je nekaj teh sredstev namenjenih tudi javnemu sektorju, predvsem pa, da prejemnikom ta način financiranja prinaša veliko ugodnosti.  Več informacij