Generacijska revščina je hud in skoraj nerešljiv problem

Evropske države so med najbogatejšimi na svetu, v Sloveniji je delež revnih malenkost nižji od evropskega povprečja

Anita Ogulin, Milena Štular in doc. dr. Srečo Dragoš
foto: Simon M. Pintar

V mesecu, ki se izteka, smo zaznamovali svetovni dan revščine. Takrat so pri ZPM Ljubljana Moste Polje, ki vodi tudi projekt Botrstvo, opozorili na številne posledice, ki jih revščina dolgoročno pušča med vsemi generacijami, še posebej pa med otroki in mladostniki. Dolgotrajno revščino in poglabljanje socialnih razlik opažajo tudi strokovnjaki, med njimi doc. dr. Srečo Dragoš s fakultete za socialno delo.