Debata o zlu in dobrem se nadaljuje

Smo res 100% prepričani, da je paradigma, ki jo rolamo, bolj dobro kot zlo? Ali je samo bolj udobno to verjeti?

Miha Šalehar
foto: Stane Jeršič