“Subvencije da, subvencije ne”

Eko Sklad - Slovenije investitorjem, ki se odločijo za toplotno ogrevanje, dodeli subvencijo, kar je seveda spodbudno. A to ne velja za vse investitorje. Kaj se dogaja?

foto: Stane Jeršič

 Tako na primer v Ljubljani tistim, ki imajo možnost priključiti se na plinsko napeljavo ali daljinsko ogrevanje, subvencija ne pripada. Zakaj že?