Socialne škarje grobo krojijo življenja otrok

Gibalni razvoj o otroštvu lahko vpliva na ocene, izbiro poklica in na uspešnost v celotnem življenju. Zamujenega obdobja nikoli kasneje ne moremo nadomestiti

foto: Bor Slana/ Bobo

V naših oddajah pogosto opozarjamo na to, kaj vse vpliva na razslojevanje otrok. Predavatelj na Fakulteti za šport doc. dr. Gregor Starc pa dodaja premalokrat omenjeno dimenzijo: pomen gibanja pri razvoju otrok in mladostnikov ter njegov vpliv na uspeh v življenju. Nanizal je nekaj res pomembnih vidikov in razmislekov tudi o tem, kako lahko kot starši in kot družba dosežemo bistveno boljši razvoj mladih generacij.

Če afriški pregovor pravi, da je za vzgojo otroka pomembna celotna vas, prav gotovo to velja za celotno našo družbo: če torej starši iz kakršnega koli razloga ne zmorejo otroku ponuditi celostnega razvoja, smo mu kot posamezniki in kot družba dolžni pomagati, tudi tako, da zmanjšamo prekletstvo tako imenovanih »socialnih škarij«. Te namreč režejo generacije otrok na skupino tistih, ki so zaradi ustrezne podpore imeli možnost razviti svoje potenciale, in na skupino tistih z enakimi ali celo boljšimi potenciali, ki pa se niso mogli razviti samo zato, ker so se rodili v nespodbudnem okolju.