In Nobelovi nagrajenci so …?

Cirkadiani ritmi, gravitacijski valovi in krioelektronska mikroskopija - o pomenu teh odkritij s slovenskimi znanstveniki

Nobel Prize Medal
foto: European Parliament

Cirkadiani ritmi, gravitacijski valovi in krioelektronska mikroskopija vam verjetno ne povedo veliko, če pa dodamo, da so to teme, ki so si letos prislužile Nobelovo nagrado, veste vsaj, da gre za prelomne raziskave v znanosti. Na področju medicine in fiziologije so Nobelovo nagrado dobili Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young, na področju fizike je polovico nagrade dobil Rainer Weiss, po četrtino pa Barry C. Barish in Kip S. Thorne, na področju kemije pa Jacques Dubochet, Joachim Frank in Richard Henderson. Kako pomembna so odkritja teh znanstvenikov, razlagamo ob pomoči slovenskih strokovnjakov.

Poznavanje cirkadianih ritmov omogoča boljše zdravljenje in preprečevanje nekaterih bolezni

Gravitacijski valovi odpirajo nove možnosti za raziskovanje vesolja

Krioelektronski mikroskopi ključni za razvoj zdravil, ki učinkujejo na določeno molekulo