Nismo še vključujoča družba, smo pa na dobri poti

Današnje poslovne krivulje raziskujejo, kako je v Sloveniji z usposabljanjem in zaposlovanjem ljudi s posebnimi potrebami

Del 85-članske ekipe Etri skupnosti.
foto: Tatjana Pirc

Prehod iz šole na trg dela je za marsikoga zelo težak, za osebe s posebnimi potrebami pa je še težji. Z zaposlitveno rehabilitacijo, ki jo izvajajo koncesionarji, osebe s posebnimi potrebami usposobijo za delo, jim pomagajo pri iskanju zaposlitve. V CentruKontura, kjer se ukvarjajo z zaposlitveno rehabilitacijo, ugotavljajo, da še nismo vključujoča družba, kar dokazujejo tudi podatki o višji brezposelnosti invalidov, zaposleni invalidi za svoje delo v povprečju prejemajo nižja plačila kot ostali, četrtina jih živi pod pragom revščine, kar je več kot v celotni populaciji.

“Več kot 75 odstotkov invalidov ima končano le osnovno šolo, kar pomeni, da so že v času šolanja strukturno izločeni.” Maja Zovko Stele (CenterKontura)

Po besedah Steletove je zakonodaja na tem področju dobra, so pa med delodajalci še vedno zelo prisotni stereotipi o invalidih, ki se jih lahko učinkovito ruši z znanjem in z izkušnjami, z zaposlovanjem invalidov.

Temu, da bi mladim s posebnimi potrebami čim prej, že v času šolanja, pomagali pri poklicnem usmerjanju, je namenjen pred dnevi objavljen razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dragica Bac, generalna direktorica direktorata za invalide na ministrstvu za delo, poudarja, da se mladi invalidi po končanem šolanju pogosto izgubijo in šele po nekaj letih skušajo vstopiti na trg dela.

“Z razpisom merimo na 2100 mladih, izmed katerih naj bi jih približno četrtina našla zaposlitev.” Dragica Bac

Etri skupnost je skupnost podjetij, organizacij in posameznikov, pri kateri ustvarjajo vključujočo družbo tudi s prilagajanjem delovnih mest za vse. Ustanoviteljica Lenka Puh je prepričana, da bi morali s človeškimi viri ravnati bolje.

“Človeški viri so omejeni in z njimi ne smemo razmetavati.” Lenka Puh