Vsaj nižja glasbena izobrazba je dostopna vsem nadarjenim otrokom!

Na svojega botra, tudi za pomoč pri razvoju talenta, ta hip čaka več kot 150 otrok

foto: allegralchaple0

“Imeli smo tudi otroke, ki so ne le nižjo glasbeno šolo, pač pa tudi srednješolsko glasbeno izobrazbo pridobili tako rekoč brez finančnega prispevka staršev,” je dostopnost glasbenega izobraževanja pri nas opisala predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol in ravnateljica Konservatorija Maribor Helena Meško.

“Večja težava je, da otroci sploh ne vstopijo v glasbeno šolo, ker se starši bojijo, da je to povezano z visokimi stroški. Toda to ne drži: mesečni prispevek, s katerim starši plačajo le materialne stroške, je v tistih glasbenih šolah, ki sodijo v mrežo javnih šol, zagotovo med najnižjimi prispevki za plačljive zunajšolske dejavnosti.  Za prizadevne, nadarjene, vztrajne mlade glasbenike, ki živijo v izjemno socialno ogroženih družinah, pa se šole vselej potrudijo najti način, kako zagotoviti  sredstva, tudi izposojo instrumenta, včasih tudi z donatorskimi sredstvi. Večja težava je zagotavljanje sredstev za tekmovanja in pa, na višjih stopnjah šolanja, sredstva za profesionalne instrumente. A takih otrok ni veliko.”

Tudi botri iz projekta Botrstvo številnim otrokom zagotavljajo sredstva prav za glasbeno izobrazbo, ki je pomembna za celovit otrokov razvoj, daje širino, uči vztrajnosti in dragocene socialne veščine. Med drugim je tudi to poslanstvo glasbenih šol, ne pa samo razvoj izjemnih talentov.

Pozivamo vse starše z glasbeno nadarjenimi otroki, naj jim ne odrečejo glasbene izobrazbe samo zaradi strahu pred stroški. Vsaj v nižjih glasbenih šolah denar ne bi smel odločati o usodi glasbene izobrazbe željnih otrok.

– Helena Meško

Ta hip na svojega botra čaka več kot 150 otrok, med njimi tudi številni, ki jim bo 30 podarjenih evrov na mesec odprlo vrata do zunajšolskih dejavnosti. Vsi, ki bi želeli pomagati na tak način, lahko več informacij najdete na spletni strani boter.si.