O pomoči ponesrečencem v prometnih nesrečah

foto: 3dman_eu/pixabay

Kateri so najbolj pogosti vzroki za to, da ne pomagamo (si ne upamo) ponesrečencem v prometnih nesrečah in kako najlažje in najhitreje osvežiti znanje prve pomoči.