Trajnostni razvoj ni humanitarnost

Doktorica Danica Purg, predsednica in dekanja Poslovne šole Bled o vključevanju konceptov trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v izobraževalne dejavnosti

dr. Danica Purg
foto: Bobo

Pozornost odgovornemu poslovnemu izobraževanju namenjajo tudi Združeni narodi. Udeležence letošnjega srečanja je julija v New Yorku nagovorila tudi dr. Danica Purg, predsednica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled, ki z več kot 700 drugimi poslovnimi šolami in univerzami v 80 državah v izobraževalnem procesu upoštevajo načela odgovornega poslovnega izobraževanja. V programe vključujejo predmete, ki poudarjajo odgovornost do trajnostnega razvoja: “Sem ena tistih, ki verjame, da so menedžerske šole soodgovorne za to, kakšne menedžerje imamo. Mi smo bili ena prvih šol, ki je vpeljala etiko kot obvezni predmet.”

“Veliko podjetij na svetu vzpostavlja svojo profitabilnost s trajnostnim razvojem. Trajnostni razvoj se še vedno razume kot neka humanitarnost, v biznisu pa ne moreš uspeti, če govoriš o humanitarni dejavnosti.”

V New Yorku je prejela posebno priznanje za svoje pionirsko delo pri povezovanju izobraževalnih institucij, ki v procesih izobraževanja poudarjajo trajnostni razvoj. V prihodnje bodo uspešna tista podjetja in tista okolja, ki bodo odgovoren odnos do sočloveka in okolja postavila na prvo mesto. Takih družb je tudi v Sloveniji že precej, naj bodo svetel zgled tudi vsem drugim.

“Principi odgovornega ravnanja so po večini usmerjeni v trajnostni razvoj, pa tudi v enakost spolov, proti diskriminaciji, proti korupciji, za pravice ljudi zaposlenih. Pravi menedžer mora znati ljudi motivirati, pa ne le z denarjem, temveč z vsem, da ga spoštujejo, da ga imajo za partnerja.”

Vključuje se tudi v razprave spolne delitve v menedžmentu. Na vprašanje, ali so ženske kot vodje bolj družbeno odgovorne, pa odgovarja: “Menim, da je prednost ženskega menedžmenta v tem, da imajo več razumevanja. Hkrati pa so te največkrat največje sovražnice drugim ženskam. Druga od druge pričakujemo veliko, menim pa, da bi tudi ženske morale več narediti na tem področju.”