Kako do zdravstvene nege in oskrbe na domu

Danes, žal, oskrba na domu ni enaka obsegu in storitvam, ki jih starostnik dobi v domu za starejše

foto: Pavlofox/Pixabay

Prebivalstvo se pri nas, tako kot tudi  drugod, vse bolj stara. Želja vsakega starostnika je, da bi čim dlje lahko skrbel zase in da bi zanj, ko tega ne bi bil več zmožen, poskrbeli bližnji ob pomoči primerne podpore zdravstvenih in socialnih delavcev. Da mu ne bi bilo treba v dom, če to ne bi bilo nujno potrebno.

Uporabniki so upravičeni do štirih ur dnevne oskrbe na domu oziroma 20 ur na teden, v nasprotnem primeru naj bi šli v dom za starejše.

Danes, žal, oskrba na domu ni enaka obsegu in storitvam, ki jih starostnik dobi v domu za starejše. Finančno breme svojcev, ki morajo plačati nastanitev v instituciji, je tako večje, kot če bi samo doplačevali za del storitev na domu. Vsi starostniki nad 65 let, ki pomoč potrebujejo, niso izenačeni in ne morejo uveljavljati vseh pravic. Občine so namreč tiste, ki sofinancirajo pomoč na domu. Občina Odranci financira storitev v celoti, uporabnik v Vodicah pa doplačuje za pomoč na domu oziroma oskrbo skoraj devet evrov na uro.

Mesta so kljub slabši neformalni oskrbi za pomoči potrebne starejše prijaznejša.

Za vas smo zbrali nekaj ključnih povezav, na katerih dobite več informacij:

Zveza društev upokojencev Slovenije je na svoji spletni strani zbrala informacije o oskrbi na domu, dnevnih centrih, adaptaciji doma, oskrbovanih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, rentnih odkupih stanovanj ter o pripomočkih in storitvah za starejše.

Inštitut RS za socialno varstvo je pripravil zemljevid pomoči na domu po slovenskih občinahGre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Zunaj mreže javne službe (samoplačniško) izvajajo pomoč družini na domu izvajalci, ki jim je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo dovoljenje za delo.

Centri dnevnih dejavnosti

Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma