Za odvetnika je boljši spor kot mediacija

Predsednica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

foto: Jure Horvat

Pravilno in zakonito želimo rešiti čimveč zadev v čim krajšem času,” pravi Ana Jaklič, predsednica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Doseganje tega cilja pa ni lahko, saj sodišče, ki ima 27 sodnic in sodnikov,  na leto dobi tudi do tri tisoč socialnopravnih zadev, delovnopravnih pa včasih celo štiri tisoč.

Zakaj so se zadeve na sodišču včasih odlagale v ozadje omar: “Ker so nekateri sodniki odhajali na druga sodišča, se upokojevali, bili bolniško odsotni. Zdaj z vodji oddelkov spremljamo reševanje zadev.

Mediacija je tudi za sodišče zaželen postopek, saj je hitrejši in cenejši, a se za mediacijo še vedno odloči relativno malo strank v sporih – zgolj 15%. “Za odvetnika je zagotovo boljši spor kot mediacija. Stranke nam marsikdaj rečejo, da jim odvetnik ne pove za to možnost.

Delodajalci, ki imajo dolgoročne cilje, so zelo zainteresirani za dobre delavce in so zanje pripravljeni marsikaj narediti. Ti delodajalci, dobra slovenska podjetja, niso naše stranke.”

Na slovenskem trgu dela imajo številni delavci težave, ker jim delodajalci ne izplačujejo plač in ne plačujejo prispevkov. “Če se ugotovi, da neki delodajalec ne plačuje delavcev, je to vendar kaznivo dejanje, mar ne? Zdaj so sicer začeli preganjati take delodajalce, ki ne plačujejo prispevkov, a dolga leta so celo  tožilci trdili, da to ni kaznivo dejanje. Če bi vsem tem podjetnikom in direktorjem, ki tako ravnajo z zaposlenimi, onemogočili nadaljevanje opravljanja dejavnosti, če bi jih kaznovali, ne vem, če bi si to še upali početi.

Zadnjič je tožnica na obravnavi povedala, da ima visoko izobrazbo, a ni znala izpolniti obrazca za otroški dodatek. To so stvari, ki se ne bi smele dogajati.