Spetek: povzetki

foto: Val202

Mihi je na dopustu. Baje kupuje telefon. Tako da tokrat povzetki Spetkov z Juretom Karasom, Nado Rotovnik Kozjek in Andražem Zorkom.