Naglasi slovenskih premierjev v angleščini

Vsi naši premierji govorijo v angleščini precej podobno, kot govorijo v slovenščini

foto: Bobo

Naglasi v tujem jeziku so del naše identitete. Zato analiziramo slovenske naglase v angleščini, za primere pa smo si izbrali vse naše premierje. Iz pietete smo izpustili samo dva.

Ne spuščamo se v vsebino ali morebitne slovnične napake ali nepopolno skladnjo. Zanimajo nas samo naglasi, se pravi izgovarjava.

Opaziti je, da vsi naši premierji govorijo v angleščini precej podobno, kot govorijo v slovenščini. Z besedami strokovnjakinje – uporabljajo samo eno govorno motoriko, ko bi morali v tujem jeziku preklopiti na drugo in nastaviti govorila v položaj, primeren za izgovarjanje slovenščini tujih fonemov.