Mestni redarji postajajo policisti

foto: Borut Zivulovic/Bobo

Prejšnji teden je Državni zbor sprejel predlagane spremembe Zakona o občinskem redarstvu – to je bilo po desetih letih od prvega krovnega zakona nujno, saj so se v tem obdobju spremenili številni zakoni in predpisi, ki vplivajo tudi na delovanje redarske službe. Redarji so v teh desetih letih dobivali vse več novih zadolžitev in pooblastil – komunalni nadzorniki so začeli urejati mirujoči promet, pred leti so dobili dodatne zadolžitve pri tekočem prometu in prometnih prekrških, zadolžitve s področja javnega reda in miru in tako naprej.

“Večina redarjev ne podpira širitve pooblastil.” – Karmen Cesar, predstavnica Sindikata občinskih redarjev Slovenije

V novem zakonu o občinskem redarstvu se med drugim spreminjajo pogoji za uporabo telesne sile in plinskega razpršilca, spreminja se način ugotavljanja identitete, uvaja vodenje evidence o uporabi prisilnih sredstev in podobno, zaradi česar številni ugotavljajo, da občinski redarji postajajo nekakšni občinski ali mestni policisti.

“Če večina redarjev teh pooblastil ne potrebuje, se bo to pooblastilo uporabljalo zelo redko.” – dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo