Razburljive priprave na zagon posodobljenega pospeševalnika

foto: Osebni arhiv

V sledenju novim odkritjem, ki jih prinaša fizika osnovnih delcev, nas v mislih najprej odnese k velikemu evropskemu pospeševalniku Cern v Ženevi. Manj ljudem pa je znano, da učinkoviti pospeševalniki delujejo tudi drugod po svetu. Eden takih je pospeševalnik Kek v Cukubi na Japonskem, kjer vidno vlogo igrajo tudi slovenski znanstveniki.

Po več letih mirovanja pospeševalnika so zdaj na Japonskem že zelo blizu temu, da zaženejo dolgo načrtovani nadgrajeni pospeševalnik SuperKekB in detektor Belle II. Prav v teh dneh so namestili zadnji manjkajoči del – kompleksno superprevodno magnetno lečo.

Pri posodobitvi sodeluje tudi fizik z Inštituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani dr. Peter Križan, ki pravi, da je bilo zadnjih nekaj dni zares razburljivih.

Pospeševalnik v Cukubi je začel delovati leta 1999, leta 2010 so se odločili, da ga temeljito posodobijo in s tem za 100-krat povečajo količino zaznanih reakcij. Predelali so tudi detektor Belle. Na pospeševalniku deluje 700 ljudi iz 23 držav, trenutno 13 slovenskih znanstvenikov, ki so v minulih letih prispevali nekaj pomembnih delov detektorja in tudi vodili sam eksperiment.