Veščine mladih in pričakovanja delodajalcev

"Pomemben se mi zdi odgovor delodajalca, zakaj nisem primerna za delovno mesto, pa ga nikoli ne dobim"

foto: StartupStockPhotos/Pixabay

Kriza na trgu dela je najbolj prizadela mlade, saj je kar tretjina mladih dolgotrajno brezposelnih, a spremembe v zadnjem letu kažejo, da se trend zaposlovanja izboljšuje.

Največ težav imajo prvi iskalci zaposlitve, ki se na trgu dela tudi težje znajdejo. Svoje možnosti lahko izboljšajo z usposabljanjem za prepoznavanje lastnih veščin in kompetenc, pa tudi s spoznavanjem konkretnih projektov pri delodajalcih.