Pomoč (načeloma) ne bo več vračljiva, toda …

Zaznambe na nepremičninah zaradi socialne pomoči bodo umaknjene, ostal pa bo ves dolg

foto: PublicDomainPictures/Pixabay
Prvega februarja bo država umaknila vse zaznambe na nepremičnine, ki jih je vložila v preteklih petih letih zato, ker so socialno najšibkejši prosilci prejemali denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Umaknila jih bo po uradnem postopku, torej vsem tistim, ki zaznambo že imajo, za njen umik ni treba narediti ničesar. Vendar pa dolg, ki je nastal v preteklih letih s prejetimi socialnimi prejemki, v celoti ostaja.

Pomembna novost je vračanje prejemkov, ki šele bodo izplačani: od tistih, ki bodo za ta dva socialna prejemka zaprosili 1. 2. 2017 ali pozneje, država ne bo več terjala povračila od njih oz. njihovih dedičev.

Vendar pa bodo pomoč lahko dobili le pod pogojem, če  ne bodo imeli premoženja oz. bodo lastniki nepremičnine, v kateri bivajo, in ta po cenitvi Gursa ne bo vredna več kot 120.000 evrov. Ob večjem premoženju oz. lastništvu nepremičnin, v katerih ne bivajo, bo pomoč sicer še mogoče dobiti, a bo treba lastništvo rešiti v dveh letih. V nasprotnem primeru že izplačana pomoč postane vračljiva.

Čeprav se pogoji za pridobitev nevračljive pomoči s to spremembo nekoliko rahljajo, pa to nikakor ne pomeni, da bodo do nje upravičeni vsi tisti, ki živijo z mizernimi dohodki. Kaj natančno torej prinaša sprememba zakonodaje, je v današnji oddaji pojasnjevala gostja, pristojna ministrica z MDDSZEM dr. Anja Kopač Mrak. Več v posnetku …