Manipulacije z zavarovalniškimi odškodninami

Drugi del zgodbe o goljufijah

Denar
foto: Images Money

Pred časom smo izpostavili problematiko prirejanja okoliščin poškodb na javnih ali zasebnih površinah, za kar po naših informacijah v številnih primerih poskrbijo ali odškodninske družbe ali celo nekateri odvetniki. Ker je takšno početje nezakonito, Danijel Poslek zgodbo nadaljuje s pojasnili iz odvetniških vrst, še prej pa je preveril, kakšne posledice so imela razkritja o primerih povsem izmišljenih škodnih okoliščinah.

Prvi del zgodbe o poslu z odškodninami

Kot smo razkrili novembra je tudi pri nas vse pogostejši trend naraščanja prirejanja škodnih okoliščin, kar v praksi pomeni, da posamezniki, največkrat s pomočjo odškodninskih družb, v svojih zahtevah do zavarovalnic ne navedejo dejanskih okoliščin ali posledic. Boris Peršak, strokovni sodelavec za poizvedbe in raziskovanje prevar v zavarovalnici Generali, je takrat delež takšnih spornih zahtevkov ocenil kar na petino.

Čeprav smo opozorili, da lahko gre v primerih izmišljenih okoliščin ali pa posledic za znake kaznivega dejanja Silvo Petek iz mariborske družbe Detektiv biro ne opaža večje previdnosti ljudi, ko gre za sporna ravnanja, ki nastanejo tudi pri sodelovanju z odškodninskimi družbami.

V začetku zgodbe o zavarovalniških odškodninah smo opozorili na domnevno sporna ravnanja nekaterih odvetnikov. Podatki, ki smo jih pridobili, kažejo, da obstaja primer, ko je oškodovanec po lastnih besedah okoliščine škodnega dogodka spremenil na predlog odvetnika.