Meje med zasliševanjem in zbiranjem informacij

foto: DariuszSankowski/Pixabay

Kriminalista sta potrkala na vrata stanovanja in pol ure zasliševala mladoletnico, ki je bila sama doma. Po zakonu bi morala kriminalista poklicati starše, ne pa zasliševati prestrašeno dekle, ki povrhu tega ni v nobenem postopku. Kriminalista sta namreč iskala njenega brata. Na policiji pa trdijo, da ni šlo za zasliševanje, ampak za zbiranje informacij, kar je dovoljeno.

Kje so meje med zasliševanjem in zbiranjem informacij?