Do brezplačnih kosil le s pravočasno prijavo

Nepravočasno odjavljene obroke bodo starši kljub subvenciji plačali v celoti

foto: Žiga Živulović jr. /Bobo

Februarja začne veljati spremenjena zakonodaja o subvencioniranju šolskih kosil, k čemur je delček prispeval tudi projekt Botrstvo. Tistim otrokom, ki živijo pod uradnim pragom revščine, kar pomeni, da dohodek na družinskega člana sodi v prvi, drugi ali tretji dohodninski razred, bo namreč od 1. februarja pripadala stoodstotna subvencija šolskih kosil. To bo veljalo le za otroke, ki jih bodo h kosilu prijavili starši.

Šole namreč tega namesto njih ne bodo mogle narediti, čeprav družine in njihovo stisko dobro poznajo, pojasnjuje direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo mag. Gregor Mohorčič: “Šola namreč nima podatkov o tem, ali otroku subvencija pripada ali ne. Šele ko starši otroka prijavijo, se sistem našega ministrstva poveže s tistim na MDDZSEM, od katerega tako informacijo pridobi.

Starši o tem ne bodo posebej obveščeni, vir informacij odločba ali CSD

Šola torej ni pravi naslov samo za poizvedbo, ali je otrok upravičen do subvencije ali ne. Tisti, ki odločbe niso shranili ali pa zaradi spremembe v dohodkih v lanskem letu pričakujejo drugačno odmero socialnih transferjev, morajo po natančnejše informacije k pristojnemu centru za socialno delo. Po telefonu namreč v centrih takšnih podatkov ne bodo dajali. Je pa na spletni strani Ministrstva za delo mogoče preveriti, kdaj vam še veljavna odločba poteče.

Staršem, ki z novim letom dobijo novo odločbo za otroški dodatek oz. druge družinske socialne transferje, bo v pomoč tudi to, da bo na teh odločbah po novem izrecno pisalo, da jim ob prijavi učenca na kosilo pripada subvencija v višini cene kosila. Zapisana je tudi višina subvencije za malico in tudi višina subvencije za malico za dijake.

V novih odločbah bo upravičencem pisalo:

v primeru prijave učenca na malico oziroma kosilo vam na podlagi 25. oziroma 26. člena ZUPJS pripada subvencija malice v višini cene malice (to se izpiše, če je družina v 1–5 dohodkovnem razredu za otroški dodatek (OD)) in subvencija kosila v višini cene kosila (se izpiše, če je družina v 1–3. dohodkovnem razredu za OD).
V primeru prijave dijaka na malico vam na podlagi 25. člena ZUPJS pripada subvencija malice v višini cene malice (
se izpiše, če je družina v 1–4 dohodkovnem razredu za OD ) oz. 70 % cene malice (se izpiše, če je družina v 5. dohodkovnem razredu za OD) oz. 40 % cene malice (se izpiše, če je družina v 6. dohodkovnem razredu za OD).

Nepravočasno odjavljene obroke bodo starši kljub subvenciji plačali v celoti!

Osebna prijava staršev je med drugim pomembna zato, ker s pravico do subvencije prevzemajo tudi odgovornost: “Če otrok ne bodo pravočasno odjavili od malice ali kosila, ki ga ni prevzel, bodo starši kljub subvenciji dolžni plačati polno ceno obroka. Tega dejstvo, da imajo polno subvencijo, ne spremeni,” opozarja mag. Mohorčič.

Čeprav se je v preteklosti kdaj zgodilo, da so starši kljub upravičenosti do subvencije prejeli račun za delno ali celo polno ceno kosila, je šlo za napako v sistemu in starši, ki so na te napake opozorili šolo, teh stroškov seveda niso plačali. Zato naj morebiten posamezni primer, ki je prišel v javnost, staršev nikakor ne odvrne od tega, da otrok ne bi prijavili, poudarja Mohorčič.

In ker so izkušnje iz obdobja delne subvencije pokazale, da je nekateri niso izkoristili zaradi nepoučenosti, bodo na ministrstvu poskrbeli za boljšo informiranost, tudi ob pomoči ravnateljev, šolskih svetovalnih služb in sveta staršev.

Morebitni dolg ne sme preprečiti pravice do kosila, ga je pa seveda treba čim prej plačati

Ob tem na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport še poudarjajo, da morebitni že nastali dolg, ki ga imajo starši do šole, nikakor ne sme vplivati na pravico do uveljavljanja pravice do te subvencije kosila. Ali drugače: čeprav imajo starši do šole še neporavnan dolg, otrok nikakor ne sme ostati brez kosila. Nikakor pa nova, čeprav stoodstotna, subvencija ne pomeni, da starši morebitnega že nastalega dolga do šole niso dolžni poravnati.

Zakonsko možnost, da v šoli dobijo kosilo, bodo torej od februarja imeli vsi revni osnovnošolci. Na to, kako pomemben je ta ukrep, smo večkrat opozorili tudi v oddajah, namenjenih v podporo Botrstvu. ZPM Ljubljana Moste Polje, ki ga vodi, pa je bila še z nekaj nevladnimi organizacijami tudi ena od podpisnic javnega poziva poslancem, naj tako zakonsko ureditev, ki se je izkazala za prelomno, podprejo. Prav zaradi poziva so poslanci spremembo zakonodaje tudi potrdili. Pobudnik take zakonske ureditve Milan Jakopovič, predstavnik organizacije Petka za nasmeh, pa je v četrtek zvečer za to prejel naziv osebnost leta časnika Delo.