Novi normativi za pluženje cest

foto: Bor Slana/ Bobo

Javnost vznemirja nov Pravilnik o vzdrževanju cest. Prinaša manjše obveze v zvezi s pregledniško službo in nekatere spremembe v zvezi s pluženjem.

Ali bo to res vplivalo na morebitno manjšo pretočnost prometa in manjšo varnost udeležencev – je odgovoril magister Zvonko Zavasnik, vodja Sektorja za ceste na Ministrstvu za infrastrukturo.

Udeležencem v prometu se novega pravilnika ni treba bati. In če bo torej zato res šel kakšen milijon več v vzdrževanje in popravilo cest, to vsekakor ne more biti narobe, to bi nedvomno povečalo prometno varnost.