Zanimivosti

Čez mejo s študentskim indeksom

Večurno čakanje profesorja za vpis ocene, izgubljen študentski indeks, pred diplomo manjkajoča ocena ...

September 2016, mesec, letnica, ki bosta spremljala ogromno diplom. In marsikateri dolgoletni študent, ki v teh tednih zaključuje študij, se bo ob tem spomil tudi majhne rdeče knjižice, študentskega indeksa.

Knjižica, ki lahko še po toliko letih, zaprašena sproži zanimive spomine na končana študentska leta.