Ekonomija dobrega in zla

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje pravi, da knjiga Tomáša Sedláčka, češkega ekonomista in univerzitetnega predavatelja, ki je bil že v mladih letih svetovalec Vaclava Havla in velja za enega najbolj prodornih mladih ekonomistov na svetu, tudi njej kot ekonomistki zelo spreminja pogled na stroko, a tudi na družbo kot celoto.

“Skozi knjigo spoznavam, da je tudi ekonomija lahko velika zabava, velika čutnost do sočloveka in za razmislek o tem, kaj je prav in kaj ni. Menim, da smo na prelomnici, ko je treba ekonomijo uzreti  tudi skozi  oči kulture, preteklosti, razvoja človeštva in najti nove izzive za prihodnost, tudi lastno. Knjiga daje izhodišča za pogled, da ekonomija ni neka robustna stvar, ki ji je mar le za finance in za gmotno razumevanje človeštva, pač pa veliko več. In prav to spoznanje dandanes manjka glavnini človeštva.”