Vse previdnejši kupci in poplava “oznak kakovosti”

foto: StockSnap/Pixabay

Vsaj dva pomembna dejavnika sta v zadnjih letih močno spremenila nakupovalne navade slovenskih potrošnikov: gospodarska kriza in razcvet informacijskih tehnologij. Potrošniki veliko bolje premislijo, kaj dobijo za svoj denar, pri tem pa informacije prodajalca o izdelku tako niso več ključne, saj pa njihovo vlogo prevzemajo informacije, ki jih kupci lahko pridobijo sami. Prodajalci na njihovo izbiro med drugim skušajo vplivati tudi s poplavo najrazličnejših oznak kakovosti, ki so tudi zavajajoče. Bo nova označba za nadstandardno kakovost živil, imenovana “IZBRANA KAKOVOST”, prinesla pomembne spremembe?

Izdelki z omenjeno novo označbo za nadstandardno kakovost »Izbrana kakovost« bodo predvidoma  na policah do konca leta, podrobnejše informacije pa so zapisane na spletni strani Lokalna kakovost.