Poslovne krivulje

Družba potrebuje bolj ambiciozne in prodornejše ženske

12749688994_19a08c100a_z
foto: Jordi Boixareu

Kljub kvotam in pogosti javni razpravi o položaju žensk je teh na vodilnih položajih v gospodarstvu in politiki še vedno občutno manj kot moških. Toda po drugi strani bi lahko prav ženske v spolno mešanih kolektivih pripomogle k učinkovitejšemu reševanju izzivov, ki jih prinaša sodobna družba. Naslavljajo drugačna vprašanja kot moški, pogosto na stvari gledajo širše, podatki pa kažejo tudi, da so velikokrat finančno uspešnejše od moških. Ženske voditeljice so bile tudi osrednja tema nedavne mednarodne konference na Bledu, ki jo je ob svoji 30-letnici pripravila IEDC – Poslovna šola Bled.

“Ženske in moški še vedno niso enakovredno zastopani v politiki in na najvišjih vodstvenih položajih v gospodarstvu.” – dr. Susan Madsen, strokovnjakinja za žensko voditeljstvo iz ZDA 

In dodaja: “Brez neprestane razprave in spremljanja tega področja se stvari ne bodo obračale na bolje. Enakosti ne bo prinesel zgolj naravni razvoj. Moški namreč po številnih raziskavah še vedno raje zaposlujejo moške. Če se vsi skupaj ne lotimo predsodkov, s katerimi živimo, ne bomo znali nikoli preračunljivo pristopati k oblikovanju najboljših ekip zaposlenih.” 

A blejsko srečanje ni bilo namenjeno negodovanju nad položajem žensk – kakšnih 120 udeleženk iz 26 držav je razpravljalo o tem, kako bi ženske voditeljice lahko učinkoviteje od moških naslavljale izzive sodobne družbe. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in izvršna direktorica podjetka Giacomelli Media:

“Ženske k izzovom pristopamo bolj celovito, tudi naš pogled je širši, organizacija jasnejša. Ne izključujemo, ampak vključujemo. Voditeljstvo nove dobe je vključujoče.” – Ladeja Godina Košir

Za izboljšanje vodenja pa je potrebnih več ženskih glasov v gospodarstvu, politiki in nevladnih organizacijah. Ključna je kombinacija moških in žensk v voditeljskih ekipah, saj imajo skupaj več idej in lahko najdejo boljše rešitve,  je menila Bola Obisi iz londonske mreže Global Women Inventors and Innovators, kjer se primerjalno posveča enakopravnosti žensk v Evropi, Afriki in Aziji.

“Same moramo spoznati, da ni nič narobe s tem, če si ženska v voditeljski vlogi. Ni se nam treba preobražati v moške, da postanemo vodje, ni nam treba izgubiti naše feminilne plati, da bi postale inovativne, iznašle nekaj novega oziroma bile prodorne pri svojih idejah za povečanje kakovosti življenja v družbi.”

Pogosto, ugotavljajo sogovornice, pa se zgodi tudi, da si ženske največjo oviro postavljajo v odnosu do drugih žensk. Danica Purg, direktorica IEDC, je, denimo, poudarila, da ni tako velika težava povezovanje moških z ženskami, temveč med ženskami. Tega bi se morale bolj zavedati, se priznavati, se učiti druga od druge, videti dobre lastnosti in jih izkoristiti.