Petkova izvidnica

Nova občevalna materinščina

photo_355637_20130719_4
foto: Bobo

Na najbolj umirjeni dan v letu smo se poglobili v slovenščino na spletu. Nekakšna nova občevalna materinščina, ki bi ji lahko kombinirano rekli kar spletinščina – je povsem samosvoja oblika izražanja v najrazličnejših pojavnih načinih.

Pregledali smo njene posebnosti med čivkanjem na Twitterju, pametovanjem na spletnih forumih, samorazgaljanjem na Facebooku in izpovedovanjem na blogih. Ali lahko spletna slovenščina oplemeniti siceršnjo jezikovno kulturo ali bo morda že v bližnji prihodnosti okrnila še tisto vse bolj pojemajoče znanje o naši materinščini?

Pobude na družabnih omrežjih

Na Facebooku in Twitterju se pojavlja ogromno skupin, iniciativ in profilov, ki opozarjajo na napake, zabavajo in hkrati izobražujejo.

Moč spletne slovenščine

Raziskovalka izrazne moči spletne slovenščine na družabnih omrežjih je tudi docentka doktorica Nataša Logar s Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Poznamo jo po sodelovanju pri različnih besednih naborih slovenščine – tako imenovanih korpusih. Pred leti je tako soustvarjala dva korpusa, Gigafida in Kres, zadnje čase pa se je navdušila tudi nad dosežki svojih kolegov v spletnem korpusu Janes. Čeprav ima projekt sicer v imenu besedo “Slovar”, pa gre pravzaprav za izdelavo virov, orodij in metod za preučevanje nestandardne (spletne) slovenščine.
Damjan Zorc je doktorico Logarjevo najprej vprašal po tujih vzorih raziskovanja posebnih spletnih jezikov. Verjetno ima vsak jezik kako svojo spletno različico, računalniki so pač tehnično sredstvo, ki ga tako rekoč vsi zdaleč največ uporabljamo v svojem vsakdanjiku.

Slovarji spletne slovenščine

Slovenščina lahko zelo raznolika. Tudi zato je nastal korpus Janes, Jezikoslovna analiza nestandardne slovenščine.

Spletna slovenščina včeraj, danes in jutri

Nekaterim pojav nove podskupine naše materinščine predstavlja blagodejno razvojno pot, drugi pa se bojijo, da bomo čez desetletja tako način izgubili še zadnje povezave z zborno slovenščino. Damjan Zorc je v goste povabil znanega slovenista s Filozofske fakultete v Ljubljani, profesorja doktorja Marka Stabeja.