Odbita do bita

Stremeti moramo k 100-odstotni pokritosti z internetom

4263193267_b803e4c545_o
Splet
foto: Anonymous Account

Čeprav je večini že samoumevno, da dostopa do interneta in seveda do potrebne strojne opreme, pa slovenske nevladne organizacije opozarjajo na še vedno nezadostno e-vključenost Slovencev. V splošnem to zajema področje infrastrukture oziroma dostopa do interneta, dostopa do strojne opreme, do znanja uporabe teh orodij ter razumevanja, kaj pomeni vključitev v informacijsko družbo za kakovost življenja posameznika.

In da ne bo prepozno, je treba z vključevanjem začeti že od rosnih let, pravi direktor Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe Maribor Benjamin Lesjak. Zato na centru safe.si tudi usposabljajo starše, na kakšen način naj uvajajo otroke v informacijsko tehnologijo in naj se predvsem zavedajo, da te naprave niso elektronske varuške.

V Sloveniji še vedno beležimo razvojni zaostanek digitalne družbe v primerjavi z evropskim povprečjem, zato je pomembno, da se na ta problem opozarja in poskuša vsesplošno človekovo pravico do dostopa do interneta in vključevanja v internetno demokracijo udejaniti v praksi.

Pri tem igrajo veliko vlogo nevladne organizacije, ki se trudijo zmanjševati digitalno neenakost, se zavzemajo za krepitev e-veščin in spodbujajo razvoj novih in prijaznejših e-storitev.