Parčke, ki špogajo zaljubljenost, takoj odstraniti!

Planinski vestnik, 1922\10: “Po planinskih kočah se šopiri veseljačenje, resnični alpinisti pa so se jih začeli že ogibati. Da se zopet privabijo planinci v planine in planinske koče in se odvračajo ljudje, ki zahajajo v gore le zaradi drugih užitkov, je zadnji občni zbor v Bayreuthu sklenil predlagati sekcijam sledeče: V vseh oskrbovanih kočah naj se ukine točenje alkoholnih pijač. Parčke, ki so prišli v kočo edino špogat zaljubljenost, pa takoj odstraniti. Zdi se, da bi bilo tudi pri nas potrebno preurediti oskrbovanje koč v podobnem smislu.”

Planinski vestnik bo 8. februarja letos zaokrožil svoj obstoj na 120 let. V teh letih je zamenjal 4 države, izšlo je več kot 1300 številk, kar je približno 60 000 strani, ki na kupu merijo 4 metre. Planinski vestnik je najpopolnejši in edini arhiv Slovenske planinske organizacije, ki je dostopen tudi na spletu na strani www.pvkazalo.si. V njegov arhiv smo odšli tudi na Valu 202, in izvedeli, kaj vse je bilo načrtovano za naš Triglav.