Petkova izvidnica

Študenti, upokojenci in gospodinjstva, pozor!

loncki denarja
foto: Flickr

Z začetkom leta stopajo v veljavo predpisi, ki urejajo študentsko delo in delo upokojencev prek avtorskih in podjemnih pogodb. Turbulentne razmere na domačih in mednarodnih trgih vplivajo tudi na finance številnih gospodinjstev.

Kako se čim bolj prilagoditi novim razmerah, kaj morajo vedeti študentje, kako kljub manj zanesljivim zaposlitvam lahko poskrbimo za dolgoročnejše naložbe in kako lahko tudi upokojenci ostanejo aktivni.

Nasveti gospodinjstvom

Urejene osebne finance – nujnost ali utopija? O načrtovanju osebnih financ, tveganjih, ki jih lahko sprejmemo  in tudi o tem, kako odreagirati v primerih, ko pride do nenačrtovanih sprememb – sogovornik mag. Samo Lubej, finančni strokovnjak.

Nasveti študentom

S 1. februarjem prihajajo spremembe študentskega dela. Nova urna postavka, 4,5 evra bruto, pa prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 odstotka, celotna obremenitev za delodajalce se z zdajšnjih 30,38 odstotka dviga na 33,74 odstotka.

Nekaj drastičnih sprememb so že poskušale izvesti minule vlade, nova vlada jih uvaja s 1. februarjem 2015. Katere? In kaj to v praksi pomeni za mlade?

Odgovarja Peter Pogačar,  direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na MDDSZ

Nasveti upokojencem

Nizke pokojnine, ki jih prejemajo naši upokojenci mnogokrat ne omogočajo dostojnega preživetja. Pri nas je kar 61 odstotkov pokojnin nižjih od zneska letnega praga tveganja revščine. Zato se mnogi odločajo za dodaten zaslužek – kaj upokojenci lahko delajo, ne da bi to vplivalo na izplačilo njihove pokojnine?

Pojasnjuje Mojca Uhan z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.