Petkova centrifuga

Neznatnost je postala karikatura

Konvencija

Ljubezen je Sloveniji zapisana že v imenu. Sloga pri oblikovanju politične mitologije je zato "na oko".

Politiki bodo izpolnili obljube, nikar ne dvomite. Ljubijo nas. Zaradi medčloveške bližine pri nas ni domačijska le politika, ampak tudi diplomacija. Prihodnost bo svetla. Sicer brez bošnjaških naftnih vrtin, a s plinom iz Južnega toka.

Če se z raznimi pisarijami ne bomo preveč zamerili posredniku na poti v onostranstvo, bo morda tudi na drugem svetu vse v znamenju ljubezni. In niti besede o nogometu. Državljani dežele ljubezni v Braziliji pač nismo ničesar izgubili.