Razmerja

“Vse ti lahko vzamejo, znanja pa nikoli”

Profesorici in prevajalki Breda Vesel in Branka Božič

breda in branka
foto: Taja Zuccato

V studio Razmerij sta tokrat prišli Breda Vesel in Branka Božič, obe profesorici in prevajalki, ki sta skupaj začeli s prevajanjem motivacijskih učiteljev, ki so iz ZDA, Anglije in Nizozemske že pred tremi desetletji začeli prihajati v Slovenijo.

Kasneje pa se je vsaka bolj specializirala za svojo vejo, Breda Vesel za prevajanje duhovnih učiteljev, Branka Božič pa za politiko in gospodarstvo, tolmači tudi na dogodkih na ravni parlamenta, vlade in kabineta predsednika države.

Kakšno vzdušje vlada med prevajalci, kako spodbudni so njihovi odnosi? Ali prevajalec prevajalcu, kadar delata skupaj, skoči v besedo, kadar se ta zmoti? Kakšne so priprave na prevajanje in ali res prevajalec s svojo nevtralnostjo vpliva na govornika na odru? Kaj jim je skupnega in zakaj prevajanje velja za enega najzahtevnejših poklicev?