Vroči mikrofon

Od razgovora za službo do kraje idej

pisanje
foto: Bobo

Imate dobro idejo? Ste kreativni? Se prijavljate na razpis za delovno mesto, pri katerem hoče neko podjetje vaše znanje oziroma veščine preizkusiti z različnimi nalogami? Zaščitite svoje avtorske stvaritve. Dandanes so namreč vse pogostejši primeri kršitve avtorske in sorodnih pravic.

“Ker nisem imela nič na papirju, je plačilo znižal na polovico. Plačila zaradi velike količine ur dela nisem želela sprejeti in zahtevala sem, da se moje delo ne objavi. Dve leti kasneje so moji teksti na spletni strani – besedilo se ujema v 90 odstotkih,” pojasnjuje Andreja, ki jo je ogoljufal potencialni delodajalec.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah kot avtorsko delo opredeljuje ustna ali pisna dela za katere veljajo določeni kriteriji – da odsevajo človeškega duha, so individualna, intelektualna. Marsikdo se ne zaveda, da med avtorska dela lahko štejemo tudi na primer marketinške strategije in poslovne načrte.

Kaj pa v primeru, kadar je avtorsko delo predloženo v sklopu nekega obstoječega delovnega razmerja?

“V tem primeru so materialne avtorske pravice po zakonu prenesene na delodajalca,” pravi Boštjan Grešak iz odvetniške družbe Avbreht, Zajc in partnerji.

Zaščitite pa se lahko že pred izdajo avtorskega dela. To storite tako, da hranite kopije svojega dela, na zaposlitvenih razgovorih pa se dogovorite, do kakšne mere je lahko uporabljeno vaše delo. Svojo stvaritev lahko vpišete tudi v register avtorskih del, kar vam bo olajšalo dokazovanje v morebitnih sodnih postopkih.

Če pa ugotovite, da je prišlo do kršitve avtorskega dela, lahko sprožite civilno-kazenski postopek ali pa kršitelja prijavite na tržni inšpektorat. Kazen, ki sledi kršitvi avtorskega dela, je zelo visoka – ocenjeni vrednosti avtorskega dela se namreč lahko prišteje še penale v višini 200 % avtorskega honorarja.