Vroči mikrofon

“Posledica varčevanja je nižja kakovost pouka”

Učitelja kemije nadomešča slavistka, fizika pa učiteljica telovadbe

INFORMATIVNI DNEVI GIMNAZIJA JOZE PLECNIK
Fotografija je simbolična
foto: Bobo

Starši vse pogosteje opažajo, da tudi dlje časa odsotne učitelje nadomeščajo sodelavci brez ustrezne izobrazbe za poučevanje šolskega predmeta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne daje pravočasno soglasij za nadomestne zaposlitve učiteljev ali pa jih celo sploh ne daje. Ponekod imajo učenci v podaljšanem bivanju vsak dan drugega učitelja. Ravnatelji šol opozarjajo, da gre to varčevanje na škodo pridobivanja znanja otrok.

“Razumem varčevanje in ga sprejemam. Ampak varčevanje ne more in ne sme posegati v neposredno izvajanje pedagoškega procesa! Če želimo spreminjati določene stvari, moramo vedeti kakšne so posledice. Posledica ki jo občutimo sedaj, je nižja kakovost pouka.”

Roman Brunšek, ravnatelj OŠ Škofljica

Lahko učitelj športa, kot nam je sporočila poslušalka, res kakovostno uči tudi geografijo?

“Da, saj učitelj športa je prav tako kot učitelj geografije končal  pedagoško fakulteto, se pravi, ima ustrezno izobrazbo učitelja. Tukaj je potrebno tudi poudariti, da ne gre za dolgoročne, pač pa za kratkoročne rešitve.  Prepričan sem, da so vsi pedagogi sposobni podajati tako znanje, čeprav ne gre za predmet, za katerega so se primarno izobraževali.”

– Aljuš Pertinač, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.     

Takšno “kratkoročno nadomeščanje” po njegovem mnenju lahko traja tudi do konca šolskega leta.

Nataša Lang