Petkova izvidnica

Avtomatizirana štala

Ko kravo pomolze robot.

kravica
Kmetija Potočnik
foto: Osebni arhiv

Nadzor kmetije prek mobilnega telefona. Robot, ki nahrani kravo, in stroj, ki jo nato še pomolze. Pametna kmetijska mehanizacija. To niso le utopične sanje, ampak ponekod po Sloveniji že ustaljena praksa sodobne kmetije.  S širitvijo omrežja širokopasovnega interneta tudi po podeželju se možnosti uporabe IT tehnologije še povečujejo, čeprav po drugi strani majhne in razdrobljene kmetijske površine ne omogočajo velikih investicij v najsodobnejšo opremo.

Kako poteka robotska molža in kako deluje krmni robot na kmetiji Potočnik v Šaleški dolini, nam je povedal Gregor Ročnik. Tam smo spoznali avtomatske krtače, robote, sesalnike, vlažilce in molzne stroje, ki dandanes predstavljajo veliko pridobitev za slovenske živinorejce, že jutri pa bodo zelo verjetno osnovni evropski standard kmetovanja.

Če govorimo v birokratskem jeziku, je aplikacija PANTHEON Farm Accountinng aplikacija za vodenje poslovnih procesov na kmetijah, ki pripomore k lažjemu in preglednejšemu vodenju knjigovodstva ter drugih potrebnih evidenc na kmetiji. Če pa govorimo v bolj razumljivem jeziku, bi lahko rekli, da je produktni vodja aplikacije Klavdija Kopač Zagožen tista, zaradi katere bodo postale tudi tablice in pametni telefoni orodje v hlevih.

Spremenjeni, vedno bolj ekstremni pridelovalni pogoji v kmetijski pridelavi, vedno večje zahteve potrošnika po zdravi in varni hrani,   zagotavljanje dodane vrednosti in ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah zahtevajo od kmetovalcev  vedno več strokovnega znanja in informacij.  Vse to pa postavlja »sodobnega kmeta« vedno bolj v vlogo kmetovalca – podjetnika. Da je vlaganje v znanje, posodobitve in investicijska vlaganja  edino zagotovilo razvoja in ohranjanja obdelane kulturne krajine, se strinja tudi vodja kmetijsko-svetovalne službe na Kmetijskem zavodu Maribor Simona Hauptman.

Mnogi menijo,  da je vpliv IT na kmetijstvo zelo omejen in da se bodo morale zamenjati generacije, da bo njen vpliv večji.  Ali to drži? Kaj pravi profesor na biotehniški fakulteti v Ljubljani, nosilec predmeta Kmetijska mehanizacija, dr. Rajko Bernik.

 

Zgodbo si lahko ogledate tudi drugače, testno smo uporabili orodje Storymap: