Ambulanta 202

Slovenci vedno bolj izpostavljeni stresu na delovnem mestu

Zdrava prehrana in gibanje lahko ublažita stres

stres (foto: Marsmettnn Tallassee, Flickr)
stres (foto: Ian Boyd, Flickr)

Stres na delovnem mestu po mnenju zaposlenih narašča, v delovnem okolju pa se ne obravnava primerno. Ljudje vzrok zanj vidijo predvsem v tem, da nimajo zanesljive zaposlitve  in da podjetja reorganizirajo delovna mesta. Seveda pa jim stres povzročajo tudi povečan obseg dela in število delovnih ur.

Kaj lahko naredimo sami, da bi zmanjšali posledice stresa? Se dovolj gibamo, kakovostno jemo in skrbimo za naše duševno zdravje? Kakšne protistresne strategije nam omogočajo delodajalci, če sploh?

Glede na raziskavo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu Slovencem na delovnem mestu stres povzročajo negotovost zaposlitve in reorganizacija dela, mladim pa predvsem povečan obseg dela in število delovnih ur. Kar polovica vseh anketiranih meni, da je za stres na delovnem mestu krivo tudi nadlegovanje in mobing ter da delodajalci ne zagotavljajo možnih rešitev, ki bi lahko stres zmanjšale.

Slovenci od vseh anketiranih Evropejcev menijo, da je stres na delovnem mestu res velik problem. Raziskava, ki jo je pripravila doc. dr. Metoda Dodič-Fikfak iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, kaže, da se kot posledice stresa pojavljajo srčne bolezni, infarkt, depresije in psihične težave.

A stres je obvladljiv. Delno tudi z rednim športom in zdravo prehrano. Po nekaterih podatkih so podjetja, ki so vključila ukrepe za boljše zdravje zaposlenih na ravni podjetja in tudi omogočila prilagoditve vsakemu posamezniku, posebej izboljšala učinkovitost delavcev, celo za 40 odstotkov.