Aktualno

Južnoafriška feministka o neenakopravnem položaju žensk

Gertrude Fester
Gertrude Fester. Foto: IWRP (Vimeo)

Gertrude Fester. Foto: IWRP (Vimeo)

8. marec je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Dan žena se je na začetku začel praznovati 19. marca na pobudo nemške feministke in socialistke Clare Zetkin, ki se je za enakopravnost ženske začela bojevati že leta 1889.

Danes se v praksi še vedno pogosto soočamo s pomanjkanjem enakopravnosti. Ravno zaradi boja za enakopravnost, proti apartheidu je pol leta v samici v Južnoafriški republiki preživela Gertrude Fester.

Je namestnica direktorica Centra za spol, kulturo in razvoj pri Inštitutu za izobraževanje v Kigaliju. Ljubljano pa je prejšnji teden obiskala na povabilo Mirovnega inštituta.

Kako bi orisali položaj žensk v družbi?

Na žalost res mislim, da gre pri odnosih med spoloma za moč, kdo prevzame glavno vlogo v odnosu in sprejema odločitve. Družina predstavlja samo jedro odnosov moči v družbi. Na žalost ugotavljamo, da tudi številne naše religije krepijo patriarhalnost in moč moških ter mišljenje, da ima oče moč nad družino. Vse več nasilja nad ženskami je posledica tega, da so očetje prepričani, da so družine njihova last. Zaradi pogostih pojavov, kot sta incest in pretepanje žensk, moramo to resnično raziskati in najti način, kako bomo takšne odnose v družini spremenili. Žalostno je, da moški pogosto iščejo opravičilo za nasilje nad ženskami v religijah, ki naj bi krepile duševno življenje. V Južnoafriški republiki se soočamo s številnimi umori žensk. Vsakih šest ur umre ženska, ki jo je umoril intimni partner, se pravi mož ali ljubimec. To je zastrašujoča statistika.

Tudi v Afriki ženske pogosto ponotranjijo vlogo žrtve v odnosu, začnejo verjeti, da je nasilje nekaj normalnega …

Opazili smo, da to za nekatere ženske res velja. Toda ne smemo pozabiti, da to ustvarjajo tudi različni mediji, izobraževalni sistemi, cerkve, kulture, in težko je tekmovati z vsem tem. Pri nas smo podpisali vse deklaracije, cilje in programe, ki naj bi se borili proti temu, toda v praksi ni nobenih pravi izobraževalnih programov, pod vse te dokumente smo se zgolj podpisali. Moramo realno oceniti to, kaj se dogaja. Potrebujemo primerno izobraževanje, ki bo zajelo široke množice, preoblikovati moramo način izobraževanja, se pogovoriti z našimi učitelji in verskimi voditelji. Kajti vse dokler bomo imeli religije, ki opravičujejo prevlado očetov in mož v družinah, bomo namesto partnerstva imeli nasilje nad ženskami. Ko govorimo o odnosu med spoloma, ne pravimo, da bi ženske morale prevzeti prevlado. Ne, govorimo o partnerstvu. O partnerstvu, v katerem bodo lahko vsi – tako moški kot ženske, fantje in dekleta polno uresničili svoje sposobnosti. Torej ne gre za to, da bi moške porinili navzdol, gre za to, da se v življenju med seboj krepimo.

Tudi sami ste bili komisarka za enakost spolov v Južnoafriški republiki, feministka, toda številni ljudje zelo napačno razlagajo to, kaj naj bi feminizem sploh pomenil. Kako ga razumete sami?

Feminizmov je več. Obstajajo številni med seboj zelo različni feminizmi, ki so odvisni od tega, od kod smo. Afriške ženske imamo svojo listino, ki jo lahko najdete spletu. Verjamemo, da ženske v različnih državah živimo v različnih pogojih, kontekstih, razredih in kulturah. Pri nas imamo zato feminizem, prilagojen naši afriški realnosti. Ta feminizem je zelo pomemben. Ni izoliran in osredotočen zgolj na posameznico – na mene, mojo službo, mojo kariero. Gre za to, kako bom jaz kot ženska zaživela v enakovrednem in neodvisnem partnerstvu ženske in moškega. Tako, da bo tudi deklica s podeželja lahko postala inženirka. To ne bi smelo biti težav. Želimo delati za družbo. To, da sem feministka, pomeni, da sem feministka, ki dela za človeštvo.

V Evropi se danes soočamo s tem, da moramo vse bolj varčevati. Opozarjate, da varčevanje pogosto najbolj prizadene ženske.

Varčevalni ukrepi vedno pomenijo reze v socialne programe, zdravstvo in izobrazbo. To pa so ključne stvari, ki so pomembne za delovanje družbe. In v trenutku, ko zarežeš v zdravstvo, morajo vse več nege prevzeti ženske. Z drugi besedami, z varčevalnimi ukrepi se veča breme na ramenih žensk.