Samomori: Ker različne probleme rešujemo različno

Bodimo pozorni na ljudi, ki potrebujejo pomoč

Leta 2010 se je v Sloveniji 416 ljudi odločilo predčasno končati svoje življenje – vsakih 21 ur eden. Statistika se je v desetih letih sicer zmanjšala, a nas v teh hudih časih to ne sme tolažiti.

Vsako grožnjo s samomorom je treba vzeti resno! O njem je treba govoriti naglas, da se zavedanje o tej težavi okrepi in zmanjša z njim povezana stigma, med drugim svetuje Anka Zavasnik, predsednica Slovenskega združenja za preprečevanje samomora.

Važno je, da se naučimo poiskati pomoč, ko smo v stiski in si ne znamo več sami pomagati.